Obwodnica Poręby i Zawiercia

Image

Rozpoczęliśmy prace przy budowie Obwodnicy Poręby i Zawiercia, w ciągu drogi krajowej numer 78. Jesteśmy odpowiedzialni za budowę czterech obiektów inżynierskich, jednego przejścia dla zwierząt oraz dwóch wiaduktów drogowych, a także jednego mostu.
Każdy z nich wymagał fachowej wiedzy i doświadczenia.

Budowę realizujemy dla Konsorcjum firm: Mirbud S.A. oraz Przedsiębistwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.

Budujemy mosty ułatwiamy przejazd podnosimy bezpieczeństwo.

Lata praktyki oraz duże doświadczenie, gwarancją sukcesu. Otwierają przed nami kolejne wyzwania i podnoszą zaufanie.

Mirbud S.A. oraz Kobylarnia S.A., dziękujemy za zaufanie!

#zelbet #siuta #budownictwo #mosty #inżynieria #budownictwokolejowe #infrastruktura #budownictwodrogowe #obwodnicazawiercia

Poniżej zdjęcia z obecnej fazy realizacji przedsięwzięcia.

Obiekt: MDPZDsz-1.3 - Zawiercie

Image

Kolejne etapy prac przy budowie Obwodnicy Poręby i Zawiercia, w ciągu drogi krajowej numer 78. Jesteśmy odpowiedzialni za budowę czterech obiektów inżynierskich, jednego przejścia dla zwierząt oraz dwóch wiaduktów drogowych, a także jednego mostu.
Każdy z nich wymagał fachowej wiedzy i doświadczenia.

Obiekt: MDPZDsz-1.3 - Zawiercie. Zakończone zostały prace na osi A i B
A: zabetonowane fundamenty, przyczółki, skrzydła oraz ścianki zapleczne.
B: Zabetonowane zostały fundamenty, wraz z słupami.

Od 17/18 lipca ruszamy z pracami nad ustrojem obiektu 1-1 (zwierzak), największego ustroju który mamy do wykonania na tym kontrakcie. Sam ustrój to około 1500 m3 betonu.

Budowę realizujemy dla Konsorcjum firm: Mirbud S.A. oraz Przedsiębistwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.

Budujemy mosty ułatwiamy przejazd podnosimy bezpieczeństwo.
Lata praktyki oraz duże doświadczenie, gwarancją sukcesu. Otwierają przed nami kolejne wyzwania i podnoszą zaufanie.

Mirbud S.A. oraz Kobylarnia S.A., dziękujemy za zaufanie!

#zelbet #siuta #budownictwo #mosty #inżynieria #budownictwokolejowe #infrastruktura #budownictwodrogowe #obwodnicazawiercia

Obiekt: WD-1.2A - Poręba

Image

Trwają prace przy budowie Obwodnicy Poręby i Zawiercia, w ciągu drogi krajowej numer 78. Jesteśmy odpowiedzialni za budowę czterech obiektów inżynierskich, jednego przejścia dla zwierząt oraz dwóch wiaduktów drogowych, a także jednego mostu.

Obiekt: WD-1.2A - Poręba. Został wylany ustrój nośny. Pozostałe roboty do zakończenia: kapy i krawężniki. W większości prace zostały już zakończone po zabetonowaniu ustroju.

Budowę realizujemy dla Konsorcjum firm: Mirbud S.A. oraz Przedsiębistwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.

Budujemy mosty ułatwiamy przejazd podnosimy bezpieczeństwo.

Lata praktyki oraz duże doświadczenie, gwarancją sukcesu. Otwierają przed nami kolejne wyzwania i podnoszą zaufanie.

Mirbud S.A. oraz Kobylarnia S.A., dziękujemy za zaufanie!

#zelbet #siuta #budownictwo #mosty #inżynieria #budownictwokolejowe #infrastruktura #budownictwodrogowe #obwodnicazawiercia

© 2022 Konstrukcje Żelbetonowe - Żelbet Siuta.